Intuitiv intelligens – drivkraften til ansvarlig handling

Vi lever i dilemmaernes tid, hvor vi konstant føler os nødsaget til at prioritere og vælge, beslutte og handle. Og på bedst mulig vis forsøge at balancere adskillige modsatrettede hensyn i dagligdagen.

Vi har hver vores forudsætninger for at træffe beslutninger og handle. Ofte bliver det dog blot ved tanken, fordi vi mangler klarhed i forhold til mulige valg og konsekvenserne af valgene. Men det kan du som menneske i en moderne og kompleks verden ændre på.

Som mennesker skal vi i dag kunne overskue megen information og forstå komplekse sammenhænge, kunne vurdere, beslutte og handle hurtigt. Det stiller krav til den personlige kapacitet og til en bevidst udfoldelse af vores evner og optimal anvendelse af vores indre ressourcer – også de intuitive.

Intuition er nærmest blevet et modefænomen. Et fænomen, mange har en holdning til, men som få har en interesse i at forstå substansen af. Det kan virke paradoksalt, eftersom intuitionen har været og i fremtiden vil være en afgørende faktor i forhold til at løse de dilemmaer, vi står overfor i dag.

Intuitionen kan betragtes som én af menneskets sanser foruden høre-, føle-, syns-, smags- og lugtesansen. Det er den sans, der kan give os en umiddelbar dybere indsigt i virkeligheden, og uden vi bevidst forsøger på at huske eller ræsonnere. Intuitionen er forbundet med en form for spring, som gør det muligt for os at se et problem og dets løsning som en direkte indsigt i sammenhænge og erkendelser af et svar.


INTUITION
Umiddelbar og dybere indsigt i virkeligheden (erkendelse)
uden bevidst erindring eller ræsonnement


Den intuitive indsigt opstår uafhængigt af en metodisk trin-for-trin-tænkning, og den kan derfor let forveksles med tilfældige impulser eller spontane ønsker.

Når du kobler din intuition og din intelligens, skaber du muligheden for at få adgang til anvendelig information, der kan give dig dybere indsigter og klarhed. Og med klarheden bliver dine beslutninger ikke blot ved tanken, men du får drivkraften til at handle.


INTUITIV INTELLIGENS
Omsætning af erkendelse til ansvarlig handling


Den intuitive intelligens er i praksis en transformation af intuitionen til en tilstand, som du ikke blot passivt har tillid til, men som du aktivt udlever, når du med din intuitive intelligens bringer dine dybere indsigter i virkeligheden til ansvarlig handling.

Så måske skal der ikke så meget til, for at du kan prioritere og vælge, beslutte og handle ansvarligt i en dagligdag, hvor adskillige modsatrettede hensyn skal balanceres.

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev LEADERSHIP (R)EVOLUTION® og få nyt om fremtidens lederskab.

 

Du kan også forudbestille min nyeste bog ‘LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS – intuitionen er din algoritme i fremtiden lederskab, der udkommer den 10. august 2020.