Det mest oversete og ekstremt effektive ledelsesværktøj

Kender vi vores begrænsninger, når vi forsvinder i logikken? Og kender vi vores potentiale, når vi giver os selv en chance for at trække os tilbage? Når vi sidder fast i gamle og logiske handlingsmønstre, presser vi os selv og vi lukker ned for vores følelser. Vi lukker ned for os selv og giver ikke vores intuition mulighed for at tale.

I de seneste mange år har den rationelle tankegange domineret vores verden, og vi er blevet fastlåste i logikken og vores ene hjernehalvdel. Vi har opdelt verden, har vanskeligt ved at se sammenhænge, og vi er begyndt at tro, at det er den eneste måde, vi kan se verden på. Og vi står med de samme udfordringer i dag, som vi har gjort længe, fordi vi ikke formår at bringe idéer fra forskellige discipliner sammen for at skabe nye løsningsmodeller.

Ved altovervejende at have fokus på den rationelle side, kortsigtede mål og analytiske værktøjer, er vores kreativitet blevet udhulet og erstattet af viden. Og viden er blevet erstattet af information, bunker af information.

Alle giver alt eller næsten alt, de har og kan for at præstere og levere. Og vi spilder uanede ressourcer, fordi vi tror, at vi ved at arbejde og gøre mere, får udført mere arbejde. Det er ikke holdbart og vi risikerer at støde panden mod muren, fordi vi ikke trækker os tilbage.

Når vi lader vores bevidsthed flyde væk fra verdenen indeni os, til en verden med strategi, mål, milepæle og deadlines, er vi ikke bevidste om den verden, vi er en del af, sanselig information og andre aspekter af livet. Og når vi lukker ned for os selv, kan vi ikke kan se ind i os selv og derfor søger vi svar udenfor os selv, i stedet for at bruge vores intuitive kapacitet. 

Alle beslutninger der er truffet på højeste niveau er alle intuitive. Hvis vi bevæger os væk fra støjen i verden omkring os, kan vi finde svar inden i os – de subtile og intelligente svar – der bliver hvisket i vores indre øre fra vores intuitive kanaler. Intuitionen er bevidstheden om alt det subtile, der ikke umiddelbart er genstand for vores opmærksomhed. Og hvis vi bruger al for megen tid på vores bevidste sind, ignorerer eller overhører vi intuitionens signaler.

Vi har et gigantisk online bibliotek af intelligent information indeni os. Vi er alle født med adgang til det og med evnen til at bruge det, hvis vi lærer at lytte. Og informationen giver os mulighed for at træffe beslutninger. Ikke kun de klogeste, men de mest vise beslutninger. Den bedste metode til at få adgang til biblioteket er ved at gøre ingenting – udover at trække vejret naturligt – og i stilhed lytte til vores indre.

At gøre ingenting i stilheden – at opleve uden at tænke – kan være vanskeligt for de fleste moderne menneske. Men det giver informationen i online biblioteket muligheden for at flyde frit. Og det giver den kreative del af vores væsen frit spil. Ved at bruge intuitionen bringer vi hele vores hjerne i spil, så vi kan tænke kreativt. Og vi bliver i stand til at tage en række ellers uforenelige tanker og sætte dem sammen til en helhed. Og det er her enestående og storslåede beslutninger og idéer opstår.

Intuitionen er en hård kompetence – ikke en blød. Den er lige så hård som videnskab, matematik og økonomi. Og hvis man vil styrke den kompetence, må man øve sig. Øve sig i at bringe bevidstheden ind i sin intelligens.

Hvis du vil styrke din intuitive intelligens og blive bedre til at træffe beslutninger – ikke kun de klogeste beslutninger, men også de mest vise, så skal du øve dig. Hvis du vil træne din intuition, kan du finde øvelser her.